Galeria

Wartości duchowe zabytków // Spiritual values of monuments
„Deszcz Majowy” Leopold Staff // „May rain” by Leopold Staff
Wartość estetyczna i artystyczna zabytków
Nie szukaj sensu, ale celów i dróg!
Wartość dawności  //  Mere age-value
Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 // Jewish Artists in Warsaw 1939-1945
Postawa Apollińska i Dionizyjska // Apollonian and Dionysian Attitude
Wystąpienia, aktorstwo, język ciała, pewność siebie - zajęcia indywidualne on line
Po dniu - „Be Together” // When the day is over -
Sztuka to przekraczanie granic  // Art is about crossing borders
Po wolność i piękno  //  Pursuing freedom and beauty
Między ludźmi // Between people
Lekcja muzyki  // Music lesson
Wyruszamy w drogę   //  We are embarking on a journey

Galeria