Galeria

Światło starych fotografii
Nie szukaj sensu, ale celów i dróg!
Wartość historyczna zabytków // Historical value of monuments
Dwa światy z różnych surrealistycznych bajek w Koneserze
„Deszcz Majowy” Leopold Staff // „May rain” by Leopold Staff
Wartość estetyczna i artystyczna zabytków
Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 // Jewish Artists in Warsaw 1939-1945
Wartości duchowe zabytków // Spiritual values of monuments
Postawa Apollińska i Dionizyjska // Apollonian and Dionysian Attitude
Wartość dawności // Mere age-value
Po dniu - „Be Together” // When the day is over -
Po wolność i piękno // Pursuing freedom and beauty
Sztuka to przekraczanie granic // Art is about crossing borders
Między ludźmi // Between people
Nigdy nie zadomawiajcie się na pustyni! // Never make yourself at home in the desert!
Przeszłam swoją pustynię // I crossed my desert
Lekcja muzyki // Music lesson
Wyruszamy w drogę  // We are embarking on a journey

Galeria