Galeria

Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych
Nieukończone dzieło - wieczne wyzwanie dla świata // An unfinished work - an eternal challenge to the world
Wartość historyczna zabytków // Historical value of monuments
Dwa światy z różnych surrealistycznych bajek w Koneserze // Two worlds from different surreal fairy tales in Koneser
Turystyka - powrót po pandemii COVID-19
Wartość estetyczna i artystyczna zabytków
„Deszcz Majowy” Leopold Staff // „May rain” by Leopold Staff
Nie dam syna na waszą wojnę! // I will not give a son to your war!
Wartości duchowe zabytków // Spiritual values of monuments
Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 // Jewish Artists in Warsaw 1939-1945
Kolęda dla obecnych // A Christmas carol for those present
Wartość dawności // Mere age-value
Postawa Apollińska i Dionizyjska // Apollonian and Dionysian Attitude
Światło starych fotografii // The light of old photos
Nie szukaj sensu, ale celów i dróg!
Sztuka to przekraczanie granic // Art is about crossing borders
Po wolność i piękno // Pursuing freedom and beauty
Nigdy nie zadomawiajcie się na pustyni! // Never make yourself at home in the desert!
Przeszłam swoją pustynię // I crossed my desert
Lekcja muzyki // Music lesson
Wyruszamy w drogę  // We are embarking on a journey

Galeria