Z naszej rozmowy: "sensu życia chyba nigdy nie szukałam. Szukałam drogi, którą mogłabym podążać. Szukałam celów, które mogłabym realizować." (Edyta Banasiewicz)

From our conversation: "I have never looked for the meaning of life. I was looking for a path that I could follow. I was looking for goals that I could pursue." (Edyta Banasiewicz)

Agata Obłąkowska jest aktorką, reżyserem, pedagogiem, dyrektorem artystycznym Teatru Arka we Wrocławiu.

Wykłada „grę aktorską”...

Przebywamy teraz głównie w domach i mieszkaniach. Izolujemy się od siebie dla dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

We are now mainly at houses and apartments. We isolate ourselves from each other for the common good of security and public health.

W listopadzie spotkałam się z Magdaleną Kamińską na lekcję gry na pianinie i rozmowę o pięknie, mądrości, dawaniu siebie innym, odwadze i wyzwaniach w jej życiu. Zapraszam do lektury naszej rozmowy.

In November I met with Magdalena Kamińska for a piano lesson and a talk about beauty, wisdom, giving oneself to others, courage and challenges in her life. I hope you'll enjoy readaing our conversation.

Na początku była myśl.

In the beginning was a thought.