Pandemia COVID-19 zatrzymała nas w domach, ale już wróciliśmy do podróży, do niezapomnianych wrażeń, dalekich i bliskich inspiracji.

Więcej / More

Wiersz „Panowie w średnim wieku i wojna” napisałam w dniu 4 marca tego roku, czyli tuż po rozpoczęciu działań militarnych w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wtedy wszystkie siły pchały Polskę do tej wojny.

I wrote the poem "Middle-aged gentlemen and a war" on the 4th of March, 2022, that is, just after the start of military operations in the Russo-Ukrainian war. It was then, when all forces pushed Poland into this war.

Więcej / More

„Kolęda dla nieobecnych” (tekst Szymon Mucha, muzyka Zbigniew Preisner, wykonanie Beata Rybotycka) jest jedną z moich ulubionych.

"A Christmas Carol for the Absent" (text by Szymon Mucha, music by Zbigniew Preisner, performed by Beata Rybotycka) is one of my favorites.

Więcej / More

Pożyczyłam i nie oddałam Babci kilku starych fotografii i książki o batalionie, w którym w czasie wojny była łączniczką. Już ich nie zwrócę...

I borrowed and did not give back my Grandma a few old photos and a book about the battalion in which she was a liaison officer during the war. I won't return them anymore ...

Więcej / More

Z naszej rozmowy: "sensu życia chyba nigdy nie szukałam. Szukałam drogi, którą mogłabym podążać. Szukałam celów, które mogłabym realizować." (Edyta Banasiewicz)

From our conversation: "I have never looked for the meaning of life. I was looking for a path that I could follow. I was looking for goals that I could pursue." (Edyta Banasiewicz)

Więcej / More

Przebywamy teraz głównie w domach i mieszkaniach. Izolujemy się od siebie dla dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

We are now mainly at houses and apartments. We isolate ourselves from each other for the common good of security and public health.

Więcej / More

Moje życie usłane było powrotami na pustynię. Dziś umiem rozpoznać, gdy znów zaczynam na nią wracać lub znów się na niej znalazłam.

My life has been full of returns to the desert. Today, I can recognize that I am starting to come back to it or that I found myself there again.

Więcej / More

W listopadzie spotkałam się z Magdaleną Kamińską na lekcję gry na pianinie i rozmowę o pięknie, mądrości, dawaniu siebie innym, odwadze i wyzwaniach w jej życiu. Zapraszam do lektury naszej rozmowy.

In November I met with Magdalena Kamińska for a piano lesson and a talk about beauty, wisdom, giving oneself to others, courage and challenges in her life. I hope you'll enjoy readaing our conversation.

Więcej / More

Nie ważne z jakiego powodu znajdziemy się na pustyni. [...] Musimy ją przejść, aby żyć...

It doesn't matter why we are in the desert. [...] We have to cross it to survive...

Więcej / More

Na początku była myśl.

In the beginning was a thought.

Więcej / More