Na początku była myśl.

In the beginning was a thought.

Potem decyzja.

Then a decision.

Bez fajerwerków.

No fireworks.

Z pragnienia ruszenia z miejsca.

Out of a desire to move on.

Dokąd?

Where to, though?

Myśl krążyła wokół piękna i mądrości.

The thought revolved around beauty and wisdom.

Dwóch wydawało by się zbyt nadętych na dzisiejsze czasy wartości.

Two values that seem too pompous for these modern times.

Co jednak zrobić, gdy w duszy tak gra i każda ucieczka zawodzi?

But what to do, if they are in a heart and every escape faild?

Po pierwsze, unikaj ścieżek sentymentalnych.

Firstly, avoid sentimental paths.

Zwodzą na manowce.

 They are leading astray.

Po drugie, pragnij mądrości i dąż do prawdy, ale nigdy jej nie narzucaj.

Secondly, desire wisdom and aim for thruth, but never impose it.

Po trzecie, patrz szeroko otwartymi oczami.

Thirdly, look wide-open.

Bąć sobą, tu i teraz.

 Be yourself, here and now.

Będziesz widzieć jasno, co dla Ciebie dobre.

You will see clearly what is good for you.

Piękno to sztuka, a mądrość to droga.

Beauty is the art and wisdom is the way.

 


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska