Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych

System ochrony zabytków nieruchomych i opieki nad nimi jest niezwykle złożony. Nie tylko w zakresie instytucji, ale także wartości, pojęć, celów, mechanizmów, narzędzi. Całość wyjaśniona jest w książce dr Katarzyny Obłąkowskiej.

The system of protecting and caring of immovable monuments is extremely complex. Not only in terms of institutions, but also values, concepts, goals, mechanisms, tools. The whole thing is explained in the book by Dr. Katarzyna Obłąkowska.

Polityka publiczna oparta o ten system ma długą historię w Polsce, a jeszcze dłuższą w Europie. 10 lat zabrało mi przygotowanie publikacji, która w sposób kompleksowy przedstawia to zagadnienie. Dziś mogę ją Państwu przekazać.

Aby nie pisać tylko moimi słowami o moim dziele, przytaczam poniżej słowa recenzentów:

dr hab. Katarzyna Zalasińska: „Niniejsza praca jest ewidentnie wynikiem bardzo solidnie przeprowadzonej pracy badawczej. Stanowi ona również kompendium wiedzy na temat funkcjonowania systemu ochrony. Należy docenić warsztat i wiedzę Autorki. Na szczególne uznanie zasługują rozważania teoretyczne. Na tle innych publikacji prac w tym zakresie, a także pozostałych znanych mi opracowań, prowadzone rozważania na temat pojęć podstawowych cechuje niezwykle wysoki poziom oraz imponujące odniesienie do literatury.”

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł: „Wysoko oceniam sam wybór tematu i sposób jego ujęcia. Autorka analizuje wszystkie zagadnienia w szerokim ujęciu wielodyscyplinarnym, mieszczącym się w paradygmacie nauk o polityce i administracji, a w szczególności nauk o polityce publicznej, uwzględniającym punkt widzenie przede wszystkim nauk politycznych i administracyjno-prawnych, ale także socjologii kultury czy historii. Przeprowadzona w pracy analiza została oparta na bogatej i zróżnicowanej podstawie źródłowej. Rozprawa stanowi rzetelny, oryginalny wkład w politologiczną wiedzę na wybrany temat.”

dr hab. Bartłomiej Biskup: „Publikacja jest wielowątkowa, obszerna i dotykająca wielu aspektów prowadzenia polityki państwa wobec zabytków nieruchomych. Rekomenduję tę pozycję zarówno badaczom, studentom, jak i urzędnikom publicznym na różnych szczeblach oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za ochronę zabytków i polityki w tym obszarze.”

Książkę można nabyć w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie wydawnictwa:

WERSJA DRUKOWANA: https://isp-modzelewski.pl/produkt/wersja-drukowana-polityka-publiczna-wobec-zabytkow-nieruchomych-w-polsce-doswiadczenia-reguly-model/#tab-description

WERSJA ELEKTRONICZNA: https://isp-modzelewski.pl/produkt/wersja-pdf-polityka-publiczna-wobec-zabytkow-nieruchomych-w-polsce-doswiadczenia-reguly-model/#tab-description

 

 


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska