Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych

System ochrony zabytków nieruchomych i opieki nad nimi jest niezwykle złożony. Nie tylko w zakresie instytucji, ale także wartości, pojęć, celów, mechanizmów, narzędzi. Polityka publiczna oparta o ten system ma długą historię w Polsce, a jeszcze dłuższą w Europie. 10 lat zabrało mi przygotowanie publikacji, która w sposób kompleksowy przedstawia to zagadnienie. Dziś mogę ją Państwu przekazać.

Aby nie pisać tylko moimi słowami o moim dziele, przytaczam poniżej słowa recenzentów:

dr hab. Katarzyna Zalasińska: „Niniejsza praca jest ewidentnie wynikiem bardzo solidnie przeprowadzonej pracy badawczej. Stanowi ona również kompendium wiedzy na temat funkcjonowania systemu ochrony. Należy docenić warsztat i wiedzę Autorki. Na szczególne uznanie zasługują rozważania teoretyczne. Na tle innych publikacji prac w tym zakresie, a także pozostałych znanych mi opracowań, prowadzone rozważania na temat pojęć podstawowych cechuje niezwykle wysoki poziom oraz imponujące odniesienie do literatury.”

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł: „Wysoko oceniam sam wybór tematu i sposób jego ujęcia. Autorka analizuje wszystkie zagadnienia w szerokim ujęciu wielodyscyplinarnym, mieszczącym się w paradygmacie nauk o polityce i administracji, a w szczególności nauk o polityce publicznej, uwzględniającym punkt widzenie przede wszystkim nauk politycznych i administracyjno-prawnych, ale także socjologii kultury czy historii. Przeprowadzona w pracy analiza została oparta na bogatej i zróżnicowanej podstawie źródłowej. Rozprawa stanowi rzetelny, oryginalny wkład w politologiczną wiedzę na wybrany temat.”

dr hab. Bartłomiej Biskup: „Publikacja jest wielowątkowa, obszerna i dotykająca wielu aspektów prowadzenia polityki państwa wobec zabytków nieruchomych. Rekomenduję tę pozycję zarówno badaczom, studentom, jak i urzędnikom publicznym na różnych szczeblach oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za ochronę zabytków i polityki w tym obszarze.”

Książkę można kupić w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie wydawnictwa:

WERSJA DRUKOWANA: https://isp-modzelewski.pl/produkt/wersja-drukowana-polityka-publiczna-wobec-zabytkow-nieruchomych-w-polsce-doswiadczenia-reguly-model/#tab-description

WERSJA ELEKTRONICZNA: https://isp-modzelewski.pl/produkt/wersja-pdf-polityka-publiczna-wobec-zabytkow-nieruchomych-w-polsce-doswiadczenia-reguly-model/#tab-description

 

 


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska