Pandemia COVID-19 zatrzymała nas w domach, ale już wróciliśmy do podróży, do niezapomnianych wrażeń, dalekich i bliskich inspiracji.

The COVID-19 pandemic kept us at home, but we have already returned to traveling, to unforgettable experiences, and to far and near inspirations.

Turystyka jest zjawiskiem gospodarczym, społecznym i kulturowym wpływającym na środowisko życia ludzi oraz istotnym jako pole realizacji potrzeb osobistych człowieka. Wiąże się ona z przemieszczaniem się ludzi do krajów lub miejsc poza ich codzienne otoczenie w celach osobistych lub biznesowych na okres krótszy niż rok.

Ludzie podróżują do miejsc, które ich zaciekawiają, pozwalają doświadczyć odpoczynku i niezapomnianych wrażeń, są źródłem inspiracji i niezwyklych wspomnień. Poszukują też atrakcji turystycznych.

W wymiarze gospodarczym turystyka wspiera rozwój i wzrost gospodarek narodowych, regionalnych i lokalnych. W wymiarze społecznym tworzy miejsca pracy, ma rolę edukacyjną, zdrowotną i więziotwórczą. W wymiarze kulturowym wiąże się z komunikowaniem, porozumieniem, poznaniem, rozumieniem, tożsamością, wartościami, wytworami. W wymiarze środowiska życia człowieka wpływa na kształt i jakość przestrzeni, a także na bezpieczeństwo. W życiu osobistym (prywatnym) jednostki ludzkiej pełni rolę m.in. wypoczynkową, poznawczą, religijną, zdrowotną, relacyjną, rodzinną, sentymentalną, rozwoju osobistego.

Turystyka w ciągu ostatnich 70 lat stała się globalnie istotnym elementem stylu życia ludzkości i odnotowała znaczny rozwój. Świat pokochał podróżować. Pandemia COVID-19 zatrzymała nas w domach, ale już wróciliśmy do podróży!

Sektor turystyczny jest to klaster jednostek produkcyjnych w różnych branżach, które dostarczają towary i usługi konsumpcyjne wymagane przez odwiedzających. Pandemia COVID-19 bezpośrednio negatywnie dotknęła ten sektor.

Jeśli temat sektora turystycznego przed i w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce jest dla Państwa interesujący, serdecznie zapraszam do lektury mojego świeżowydanego artykułu w czasopiśmie "Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe", pt. Sektor turystyczny w Polsce w przededniu i obliczu pandemii COVID-19.

 


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska