Moje wystąpienie pt. "Społeczne aspekty spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży" podczas konferencji pt. „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - FASD” – 15 września 2021, Sejm RP.

My speech entitled "Social aspects of alcohol consumption by pregnant women" during the conference entitled "Understanding the Spectrum of Fetal Alcohol Disorders - FASD" - September 15, 2021, Polish Parliament.

Więcej / More

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego spotkania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poświęconemu pandemii COVID-19: Pandemia a polityka gospodarcza wobec MŚP.

I invite you to watch and listen to the next meeting at the Warsaw School of Economics devoted to the COVID-19 pandemic: Pandemic and Economic Policy towards SMEs.

Więcej / More

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania interesującego spotkania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie poświęconemu pandemii COVID-19.

I invite you to watch and listen to the interesting meeting at the Warsaw School of Economics devoted to the COVID-19.9 pandemic

Więcej / More

03/12/2019, Konferencja Młodzi KES SGH Warszawa, godz. 14:00 - Wystąpienie Katarzyny Obłąkowskiej: pt. Naród obywatelski, czy naród etniczny – inspiracje o transformacji narodu polskiego od XVI w. do współczesności.

03/12/2019, Young KES SGH 2019 Conference, 14:00 - Katarzyna Obłąkowska's speech on: A civic or ethnic nation - inspirations about the transformation of the Polish nation from the 16th century to the present day.

 

Więcej / More