• Zasłużony dla Kultury Polskiej // Merit for Polish Culture

    Dr Katarzyna Obłąkowska odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę tę nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

    Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych ?/ Understand the policy of protecting immovable monuments

    Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych

    System ochrony zabytków nieruchomych i opieki nad nimi jest niezwykle złożony. Nie tylko w zakresie instytucji, ale także wartości, pojęć, celów, mechanizmów, narzędzi. Całość wyjaśniona jest w książce dr Katarzyny Obłąkowskiej.