• Lekcja muzyki // Music lesson

  W listopadzie spotkałam się z Magdaleną Kamińską na lekcję gry na pianinie i rozmowę o pięknie, mądrości, dawaniu siebie innym, odwadze i wyzwaniach w jej życiu. Zapraszam do lektury naszej rozmowy.

  In November I met with

  ...
 • Po wolność i piękno // Pursuing freedom and beauty

  Przebywamy teraz głównie w domach i mieszkaniach. Izolujemy się od siebie dla dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

  We are now mainly at houses and apartments. We isolate ourselves from each other for the

  ...
 • Postawa Apollińska i Dionizyjska // Apollonian and Dionysian Attitude

  Od początku sztuki w kulturze europejskiej obecne są dwie postawy, dwa wzorce życia przeciwstawiane sobie.

  Since the beginning of art in European culture, two attitudes and two opposing models of life have been present.

 • Wartość estetyczna i artystyczna zabytków

  Ludzie cenią piękno. Od starożytności jest ono przedmiotem refleksji filozofów, a obiekty dawne podziwiane są ze względu na ich walory estetyczne.

  People value beauty. Since antiquity, beauty has been the subject of

  ...