• Wartość estetyczna i artystyczna zabytków

  Ludzie cenią piękno. Od starożytności jest ono przedmiotem refleksji filozofów, a obiekty dawne podziwiane są ze względu na ich walory estetyczne.

  People value beauty. Since antiquity, beauty has been the subject of

  ...
 • Wartości duchowe zabytków // Spiritual values of monuments

  Obiekty dawne ceni się między innymi ze względów duchowych. Różni autorzy ukazują i zagłębiają się w tę własność zabytków.

  Old objects are valued, among others, for spiritual reasons. Various authors present and delve into this

  ...