• Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych ?/ Understand the policy of protecting immovable monuments

    Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych

    System ochrony zabytków nieruchomych i opieki nad nimi jest niezwykle złożony. Nie tylko w zakresie instytucji, ale także wartości, pojęć, celów, mechanizmów, narzędzi. Całość wyjaśniona jest w książce dr Katarzyny Obłąkowskiej.