• Wartość estetyczna i artystyczna zabytków

    Ludzie cenią piękno. Od starożytności jest ono przedmiotem refleksji filozofów, a obiekty dawne podziwiane są ze względu na ich walory estetyczne.

    People value beauty. Since antiquity, beauty has been the subject of

    ...