• Światło starych fotografii // The light of old photos

    Pożyczyłam i nie oddałam Babci kilku starych fotografii i książki o batalionie, w którym w czasie wojny była łączniczką. Już ich nie zwrócę...

    I borrowed and did not give back my Grandma a few old photos and a book about the

    ...